Hasil OSN Kabupaten Banyuwangi
DAFTAR PESERTA OLIMPIADE SAINS NASIONAL KAB. BANYUWANGI
TAHUN 2013
BIDANG STUDI : BIOLOGI
NO NAMA SISWA ASAL SEKOLAH NOMOR
PESERTA
RUANG NILAI
1 SYARIFATUL LUTHFIA SMAN 1 GLAGAH BIO- 011 1 66
2 FAJRULI B SMAN 1 GIRI BIO- 078 4 56
3 FILOMINA DWI CAYARINI SMAN 1 GLAGAH BIO- 141 8 53
4 MUTIARA APRILINA MUTTAQIEN SMAN 1 GLAGAH BIO- 134 7 51
5 MOHAMAD RAHMAT SMAN 1 GENTENG BIO- 136 7 51
6 FEMIN DAMAYANTI SMAN 1 BANGOREJO BIO- 178 9 50
7 SHAFIRA PUTRI PERTIWI SMAN 1 GIRI BIO- 007 1 48
8 PUTRI DWIYAN SMAN 1 GIRI BIO- 125 7 47
9 MUHAMMAD AZMI HANIEF SMAN 1 GLAGAH BIO- 042 3 45
10 KIKI APRILIA ANANDA PUTRI SMAN 1 CLURING BIO- 061 4 45
11 RAHMI ZAKIYAH SMAN 1 GENTENG BIO- 163 9 45
12 DIASTY EKA H SMAN 1 GLENMORE BIO- 013 1 44
13 HERLIN KARISMANINGTYAS SMAN 1 GLAGAH BIO- 030 2 44
14 DEWI INDANA SARI SMAN 1 SRONO BIO- 074 4 44
15 HABIBAH NUR ABIDAH SMAN 1 GIRI BIO- 164 9 44
16 KEN IZMI SMAN 1 GIRI BIO- 054 3 42
17 NINDIA SEPTINA PRASTIWI SMAN 1 ROGOJAMPI BIO- 064 4 42
18 REGINA FINKA DITA SMAN 1 GENTENG BIO- 072 4 42
19 RAYMON ADRIAN OGI SMAN 1 GENTENG BIO- 084 5 42
20 DELLA DIAN N. SMAN 1 GENTENG BIO- 131 7 42
21 DINAR LAILATUL NUR SMAN 1 GIRI BIO- 132 7 42
22 SITI NUR ANISAH SMAN 1 GENTENG BIO- 006 1 41
23 JOANA MARIA RUI SMAN 1 KOTA BIO- 035 2 41
24 NURUL AINI SMAN 1 GLENMORE BIO- 091 5 41
25 DEVI SEKARSARI SMAN 1 GLENMORE BIO- 096 5 41
26 SELVY TRI CIAWATI SMAK HIKMAH MANDALA BIO- 129 7 41
27 AYU DESI ARTHA SMAN 1 ROGOJAMPI BIO- 083 5 40
28 NURIS FATAHILLAH SMAN 1 KOTA BIO- 087 5 40
29 TEGAS EKA SAPUTRA SMAN 1 SRONO BIO- 098 5 40
30 ARDIANA ANGGRAINI SMA MUH 2 GENTENG BIO- 004 1 39
31 ISNA CAHYA RYSTANTI SMAN 1 GIRI BIO- 059 3 39
32 IMELDA NAFA P. SMAN 1 GENTENG BIO- 065 4 39
33 NOVI RIKA VIOLITA SMAN 1 PURWOHARJO BIO- 111 6 39
34 BIMBI YALES SAPUTRA SMAN 1 ROGOJAMPI BIO- 142 8 39
35 ANNISA FARAH AGUSTIN SMAN 1 GLAGAH BIO- 152 8 39
36 NINDYA WULAN Y. SMAN 1 BANGOREJO BIO- 167 9 38
37 RIKA ISABELA SMPN 1 BANYUWANGI BIO- 184 10 38
38 ANA MARRIFATUL KHASANAH SMAN 1 BANGOREJO BIO- 062 4 37
39 NIFTA KHUDDIN M. SMAN 1 GAMBIRAN BIO- 029 2 36
40 LUCKY RISA P H SMAN 1 GENTENG BIO- 077 4 36
41 ELISA ERNI SMAN 1 PURWOHARJO BIO- 116 6 36
42 HAFIIDHA INTAN MEILANI SMAN 1 PESANGGARAN BIO- 009 1 35
43 ANGGA PRASTYO SMAN 1 ROGOJAMPI BIO- 024 2 35
44 NOVIA MEGA SMAN 1 KOTA BIO- 040 2 35
45 ARDI NUR ARMANTO SMAN 1 GLAGAH BIO- 101 6 35
46 RIMA TRI WAHYUNI SMA IBRAHIMY WONGSOREJO BIO- 108 6 35
47 SULI HANTORO SMAN 1 PESANGGARAN BIO- 127 7 35
48 AKMALA LIANA ROHMAH SMA AL HIKMAH MUNCAR BIO- 155 8 35
49 DELLA AZIZATUL F. SMAN 1 GLAGAH BIO- 159 8 35
50 ISTIATUS SHOLEKHAH SMAN 2 GENTENG BIO- 039 2 34
51 DELINDA RATNA S. SMAN 1 GENTENG BIO- 053 3 34
52 RIHAM APRILIA SMA BHAKTI NEGARA BIO- 055 3 34
53 YURIALITHA NALURI PURNOMO SMAN 1 SRONO BIO- 020 1 33
54 CITRA MIRANDA TRIAWAN SMAN 2 GENTENG BIO- 027 2 33
55 CHUSNUL LAILY SMAN 1 GAMBIRAN BIO- 088 5 33
56 KORI AINIL F SMAN 2 GENTENG BIO- 093 5 33
57 ALIFIA HUSNUN A. SMAN 1 GENTENG BIO- 105 6 33
58 KURNIA MAS RAHMAWATI SMAN 1 GLENMORE BIO- 168 9 33
59 DANA SISWA YULI SMA PGRI PURWOHARJO BIO- 008 1 32
60 ESTER WENDY WIDYAWATI SMAN 1 TEGALDLIMO BIO- 022 2 32
61 DINA TRIANA DEWI SMAK HIKMAH MANDALA BIO- 051 3 32
62 YUSNIDA ZULFA SMAN 1 GIRI BIO- 066 4 32
63 SITI MARIYATI SMAN 1 ROGOJAMPI BIO- 071 4 32
64 SAFIRA KARTIKASARI  SMAN 1 GLAGAH BIO- 082 5 32
65 RIJAL MAULANA AKBAR SMA NU GENTENG BIO- 085 5 32
66 MEGA NUR AMALIA SMAN 2 GENTENG BIO- 086 5 32
67 LANANG NAZULA HADIALLOH SMAN 1 CLURING BIO- 089 5 32
68 SINTA MERLINDA SMAN 1 PURWOHARJO BIO- 097 5 32
69 ENDANG SUKMAWATI SMA 17  AGUSTUS 1945 BWI BIO- 118 6 32
70 INNANISA NUR A.H SMAN 1 GIRI BIO- 137 7 32
71 RIZA FAHLEVIA SMAN 2 GENTENG BIO- 145 8 32
72 AUFIYATUL WAFI SMAN 1 GENTENG BIO- 154 8 32
73 ILFA INDRIA DEWI SMAN 1 MUNCAR BIO- 179 9 32
74 EKO IMAM SUBANDRIYO SMAN 1 PESANGGARAN BIO- 002 1 31
75 DINI HASTIYANTINI SMAN 1 SINGOJURUH BIO- 010 1 31
76 ERVINA ANFARIANI SMAN 1 PESANGGARAN BIO- 016 1 31
77 ZIDNI KARIMATAN NISA’ SMA AL-KAUTSAR BIO- 036 2 31
78 ANTIN PERMATASARI SMAN 1 PESANGGARAN BIO- 068 4 31
79 ANIS DWI MASINTA SMAN 1 TEGALDLIMO BIO- 128 7 31
80 BAYU SUTARUCI BAHARI SMA MUH 2 GENTENG BIO- 186 10 31
81 RINDAM PRAJA PRIBADI SMPN 1 BANYUWANGI BIO- 189 10 31
82 JOHAN ARON AGUS SALIM SMAK HIKMAH MANDALA BIO- 018 1 30
83 PUTRI AYU LERES SMA MUH 2 GENTENG BIO- 032 2 30
84 AMANDITA LINTANG RUMONDANG SMAN 1 GLAGAH BIO- 037 2 30
85 MADE MAHARANI PUTRI SMAN 1 ROGOJAMPI BIO- 130 7 30
86 IRMU AFIN.N SMAN 1 GIRI BIO- 151 8 30
87 DIANA ATIKAH HANUN SMAN 2 GENTENG BIO- 015 1 29
88 KEN PRAMESWARI SMAN 1 GLAGAH BIO- 023 2 29
89 INDAR ANING SAPUTRI SMAN 1 BANGOREJO BIO- 057 3 29
90 YUNITA AINUL DIARAWATI SMAN 2 GENTENG BIO- 112 6 29
91 IMAM MANSYUR SMAN 1 BANGOREJO BIO- 121 7 29
92 DIYAN EKA PUJI ASTUTIK SMAN 1 ROGOJAMPI BIO- 123 7 29
93 DEWI ISTIANAH SMA NU GENTENG BIO- 144 8 29
94 VIVI MEILA  SETYAWANDA SMAN 2 GENTENG BIO- 156 8 29
95 HERMAWATI SMAN 1 CLURING BIO- 170 9 29
96 MOH. MINANUL ILAH SMAN 1 GIRI BIO- 182 10 29
97 WAHYU PUJI LESTARI SMAN 1 PESANGGARAN BIO- 021 2 28
98 AULIA RAHMATIKA SMAN 2 GENTENG BIO- 034 2 28
99 REGA ANGGA WIJAYANTO SMAN 1 WONGSOREJO BIO- 046 3 28
100 UUL SUMIATI SMA PGRI SILIRAGUNG BIO- 047 3 28
101 PERISTIANTO SMAN 1 BANGOREJO BIO- 050 3 28
102 SHANTI ANA DEWI SMA PGRI SILIRAGUNG BIO- 106 6 28
103 HAFIS FEDI ANDRIA SMA BHAKTI NEGARA BIO- 107 6 28
104 FINURICHA YOANA PUTRI SMAN 1 MUNCAR BIO- 122 7 28
105 SAMUEL ANGGI S. SMA PGRI PURWOHARJO BIO- 126 7 28
106 IKA SARI FATMAWATI SMAN 1 ROGOJAMPI BIO- 135 7 28
107 ADILLAH ELIFTA RAHMA SMAN 1 ROGOJAMPI BIO- 149 8 28
108 FIFIAN ALVIN MARIATUL SMA MUH 2 GENTENG BIO- 161 9 28
109 MUH. SYUKRON SMAN 1 BANGOREJO BIO- 171 9 28
110 DENINTYA SARI SMAN 1 PURWOHARJO BIO- 173 9 28
111 MIRDA TRI ARIS C. SMAN 1 GENTENG BIO- 181 10 28
112 FITRIA NINGSIH SMAN 1 PURWOHARJO BIO- 045 3 27
113 MARENDRA ISTIANTORO SMA PGRI PURWOHARJO BIO- 067 4 27
114 CLAUDIA BUNGA SMAN 1 GIRI BIO- 073 4 27
115 NURIA WULANDARI SMAN 1 BANGOREJO BIO- 076 4 27
116 WAHYUNINGYAN ARINI SMAN 1 PESANGGARAN BIO- 099 5 27
117 SITI MUTAMIMAH SMAN 1 PURWOHARJO BIO- 104 6 27
118 INTANG ANTIKA SMAN 1 BANGOREJO BIO- 153 8 27
119 EVITA EKA PUJI LESTARI SMAN 1 BANGOREJO BIO- 160 8 27
120 RIKMA MILA ILMAYA SMAN 1 BANGOREJO BIO- 185 10 27
121 ATIKA PERMATASARI SMA PGRI PURWOHARJO BIO- 001 1 26
122 HANIFA AMALIA SMA MUH 3 GENTENG BIO- 005 1 26
123 DESI HAPPYANING PUTRI SMAN 1 TEGALDLIMO BIO- 017 1 26
124 DINA EKA AGUSTIN SMAN 1 GENTENG BIO- 025 2 26
125 YULI RIA ANJARWATI SMAN 1 PURWOHARJO BIO- 033 2 26
126 DITA RAHAYU PN SMA BHAKTI NEGARA BIO- 041 3 26
127 CHUSNUL AWALIYAH SMA BHAKTI NEGARA BIO- 048 3 26
128 DINAH OKTA LAILIA SMAN 1 GENTENG BIO- 058 3 26
129 HABIBATUL MUKAROMAH SMAN 1 SINGOJURUH BIO- 081 5 26
130 NIKE ARI SUSANTI SMAN 1 PURWOHARJO BIO- 092 5 26
131 BUDI SANTOSO SMAN 1 PESANGGARAN BIO- 094 5 26
132 DEWI ROSI PRATIWI SMAN 1 TEGALDLIMO BIO- 100 5 26
133 RISMA PRIYASTIKA A. SMAN 1 BANGOREJO BIO- 102 6 26
134 SITI NUR CHOLIFAH SMA MUH 2 GENTENG BIO- 103 6 26
135 NURUL AZIZAH SMAN 1 BANGOREJO BIO- 109 6 26
136 YUNI PUTRI ANTIKA SMA BHAKTI NEGARA BIO- 119 6 26
137 NUR AINI SMAN 1 CLURING BIO- 120 6 26
138 DILMA’ARIJ RIZKI A. SMAN 1 GENTENG BIO- 124 7 26
139 SUPRIHATIN SMAN 1 PURWOHARJO BIO- 162 9 26
140 TRIANA MARTHA DEWI SMA PGRI SILIRAGUNG BIO- 175 9 26
141 SHINTA AYU PERMATASARI SMAN 1 CLURING BIO- 049 3 25
142 ELGA RASTIKA VIRYA NANDA SMAN 1 TEGALDLIMO BIO- 095 5 25
143 TITIT WIJAYANTI SMAN 2 GENTENG BIO- 117 6 25
144 MARITA HALIMATUS SA’DIYAH SMAN 1 PESANGGARAN BIO- 139 7 25
145 DEVA DANUGRAHA SMAN 1 GENTENG BIO- 143 8 25
146 RINDA KUNI ZAKIA SMAN 1 GENTENG BIO- 150 8 25
147 VIVA RIMANADA SMAN 1 TEGALDLIMO BIO- 158 8 25
148 DYAH AYU PUSPITASARI SMAN 1 ROGOJAMPI BIO- 180 9 25
149 FITRI AGUSTIN SUHADA SMA IBRAHIMY WONGSOREJO BIO- 188 10 25
150 SILVI AINURROHMAH SMAN 1 BANGOREJO BIO- 031 2 24
151 TUTUT CAHYANTI SMAN 1 ROGOJAMPI BIO- 052 3 24
152 AGUS SANTOSO SMAN 1 MUNCAR BIO- 063 4 24
153 RISMA IMROATUS S SMAN 1 BANGOREJO BIO- 090 5 24
154 DIAH MERIA NINGRUM SMA AL-KAUTSAR BIO- 114 6 24
155 DIANA PRATIWI SMAN 1 GAMBIRAN BIO- 147 8 24
156 NIZAM MEDIA ROSYIDI SMA MUH 2 GENTENG BIO- 044 3 23
157 SULISTIYANTO SMA PGRI TEGALDLIMO BIO- 060 3 23
158 DEVITA AMBARWATI SMAN 1 GLAGAH BIO- 070 4 23
159 NURLINA RAHMAN SMAN 1 PESANGGARAN BIO- 080 4 23
160 ARINI NUSKY G SMAN 1 GLENMORE BIO- 172 9 23
161 OKTA MAHSUNATUL SMA AL HIKMAH MUNCAR BIO- 026 2 22
162 RIVA MUSRIVA SMA MUH 2 GENTENG BIO- 115 6 22
163 WIDAN AGUNG K SMA BHAKTI NEGARA BIO- 133 7 22
164 MOH.KHOIRUL ANWAR SMA BHAKTI NEGARA BIO- 176 9 22
165 YULIANA SMA TARBIYATUL MURIDIN BIO- 191 10 22
166 LIA RAHMAWATI SMAN 1 PESANGGARAN BIO- 028 2 21
167 YOVA GRESI A. SMAN 1 BANGOREJO BIO- 043 3 21
168 DESYA EKA HERIYANTI SMAN 1 KOTA BIO- 146 8 21
169 ALTRIARA FI’AINA HAKIM SMAN 1 GLAGAH BIO- 148 8 21
170 ATIKA DEWI EVITASARI SMAN 1 PESANGGARAN BIO- 157 8 21
171 SITI ROHMATUL MUKAROMAH SMA BHAKTI NEGARA BIO- 165 9 21
172 OKA CANDRA SASMITA SMAN 1 PURWOHARJO BIO- 187 10 21
173 NAURA MAYA SMA MUH 2 GENTENG BIO- 110 6 20
174 DIAN TIKA KUSUMA N. SMA PGRI PURWOHARJO BIO- 183 10 20
175 IDA LAILA SMAN 1 ROGOJAMPI BIO- 012 1 19
176 AHMAD MAULANA ROSIDI SMAN 1 ROGOJAMPI BIO- 038 2 19
177 PUTRI INTAN PERMATA .S SMAN 1 CLURING BIO- 056 3 19
178 ACH. FAUZI SMAN 1 WONGSOREJO BIO- 174 9 19
179 AGUSTIN F.H SMAN 1 WONGSOREJO BIO- 190 10 19
180 SARFINA NURIL HUDA SMAN 1 CLURING BIO- 177 9 18
181 EFI MARIA ULFA SMAN 1 PURWOHARJO BIO- 014 1 16
182 ADYATMA DYAN SAPUTRA SMA PGRI PURWOHARJO BIO- 138 7 16
183 SITI NOER KHAIDAH SMAN 1 GAMBAIRAN BIO- 140 7 16
184 M. HANAFI SMA PGRI PURWOHARJO BIO- 079 4 15
185 FRYSKA AYU WINANTI SMAN 1 PURWOHARJO BIO- 169 9 15
186 NADIA SAFITRI SMAN 1 SINGOJURUH BIO- 003 1 14
187 RINDA AZKIYA SMAN 1 SINGOJURUH BIO- 069 4 14
188 TIKA DWI LESTARI SMA IBRAHIMY WONGSOREJO BIO- 075 4 12
189 REZA AHMAD SAESAR SMAN 1 ROGOJAMPI BIO- 019 1 11
190 MOH. ZAKARIA SMAN 1 KOTA BIO- 113 6 11
191 IKIT TRINAYA SMAN 1 CLURING BIO- 166 9

By Deo Pradipta

Student of SMA Negeri 1 Glagah | Blogger | Blog & Web Designer | Founder of sman1glagah.com, tutorialadsense.info, dopind.blogspot.com , and qx-xp.blogspot.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *